Jaké používám na webu cookies?

Jsem Petra Dolejšová, advokátka se sídlem Karlovarská 1104/14b, Praha 6, Ruzyně, 160 00, IČO 04836421, jsem zapsaná u České advokátní komory ev. č. 16818.

Školení poskytuji pod značkou Bez paragrafu s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, Vinohrady, 101 00, IČO 19393580, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 385897.

Zastihnete mě na:

E-mail: petra@bezparagrafu.cz

Tel. č.:  + 724 227 262

Provozuji web na adrese www.petradolejsova.cz. Na něm pracuji s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které moje webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého mé webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj. 

Jaké typy cookies používám?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abych vám zobrazila webové stránky a fungovaly vám tak jak mají nebo abych věděla, že jste mi (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Analytické – tyto mi pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracovávám?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžu pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bych vám stránky nemohla bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies můžu zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten je jen na vás a můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

Jak jde zabránit využívání cookies?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Kdo pro mě cookies zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady.

Dále bych chtěla zmínit:

Pokud jste mi udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádím v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics,  mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
_ga Analytická Google Analytics 2 roky Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.
_ga_# Analytická Google Analytics 2 roky Služba Google Analytics shromažďuje údaje o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku, a také o datumu první a poslední návštěvy.
wf-csrf Funkční Petra Dolejšová Session Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.
wf-csrf.sig Funkční Petra Dolejšová Session Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.
wf-order-id Funkční Petra Dolejšová 14 dní Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem - soubor cookie je nezbytný pro provádění bezpečných transakcí na webových stránkách.
wf-order-id.sig Funkční Petra Dolejšová 14 dní Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem - Soubor cookie je nezbytný pro bezpečné provedení platebních transakcí na webových stránkách.

Chcete mě k vám do firmy? Napište mi.

Dokážu najít cestu i tam, kde to ostatní vzdali. Dejte vědět, s čím potřebujete poradit. Vymyslím, jak na to.

Napište mi