Zásady práce s vašimi osobními údaji

Jsem Petra Dolejšová, advokátka se sídlem Karlovarská 1104/14b, Praha 6, Ruzyně, 160 00, IČO 04836421, jsem zapsaná u České advokátní komory ev. č. 16818.

Školení poskytuji pod značkou Bez paragrafu s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, Vinohrady, 101 00, IČO 19393580, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 385897.

Zastihnete mě na:

E-mailu: petra@bezparagrafu.cz

Tel. č.:  +420 724 227 262

V rámci mého podnikání zpracovávám některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které znáte jako GDPR.

A. Zpracování osobních údajů v případě vaší poptávky

Pokud poptáváte moje školení nebo služby, budu pracovat s údaji, které v poptávce zadáte. Nejčastěji to je e-mailová adresa, jméno, příjmení, případně telefonní číslo a vaše bližší požadavky.      

Tyto údaje budu zpracovávat pro odbavení vaší poptávky, po dobu nezbytně nutnou. Pokud spolupráci nenavážeme, budu vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace. 

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) - jednání o smlouvě)

B. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud jste mým klientem, budu pracovat s vašimi fakturačními a kontaktními údaji a dále budu vést tzv. advokátní spis klienta - ve kterém budu evidovat mnou poskytnuté služby a podklady, které se k nim vážou. 

S těmito údaji pracuji, abych vám mohla služby poskytnout nebo realizovat školení, poté je fakturovat a dále abych splnila povinnosti, které mi plynou z právních předpisů (hlavně v oblasti daní, účetnictví a advokacie).

Tyto údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejčastěji je to doba 10 let od posledního poskytnutí služby, která plyne z daňových předpisů).

Toto zpracování mi povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) - plnění  smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění zákonných  povinností).

C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud se mi zapíšete do newsletteru použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek z právního světa, bez paragrafů.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, případně rozesílku přímo prostřednictvím zaslaného newsletteru odhlásit. 

Do mailing listu si vás zařazuji na 2 roky od udělení vašeho souhlasu.

Kdo se k datům může dostat?

Vaše osobní údaje střežím jako oko v hlavě. Přesto byste měli vědět, že osobní údaje (často v zašifrované podobě) mohou být přístupné i jiným osobám, protože pro své podnikání využívám jejich nástroje a služby. Jsou to:

  • poskytovatel fakturačního nástroje Vyfakturuj (Redbit s.r.o., IČO 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755)
  • poskytovatel účetních služeb  (TaxCounting s.r.o., IČO 087 96 238, se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava, 702 00, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 80892)
  • poskytovatel služby Freelo (Freelo Bay s.r.o., IČO 074 46 144, se sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42420)
  • poskytovatel nástroje MailChimp (The Rocket Science Group LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta)
  • poskytovatel služby GDrive (Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko)

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie, s výjimkou, kdy mi odsouhlasíte zapojení amerických nástrojů. To může být v případě zápisu do newsletteru (MailChimp) nebo v případě nahrávání dokumentů do cloudové služby GDrive, pokud se na něm domluvíme.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nepracuji správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a data nijak neprofiluji. 

Chcete mě k vám do firmy? Napište mi.

Dokážu najít cestu i tam, kde to ostatní vzdali. Dejte vědět, s čím potřebujete poradit. Vymyslím, jak na to.

Napište mi