28.7.2017

7 věcí, které by ve vašich obchodních podmínkách neměly chybět

7 věcí, které by ve vašich obchodních podmínkách neměly chybět

Interview multiple candidates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit proin mi pellentesque  lorem turpis feugiat non sed sed sed aliquam lectus sodales gravida turpis maassa odio faucibus accumsan turpis nulla tellus purus ut   cursus lorem  in pellentesque risus turpis eget quam eu nunc sed diam.

Search for the right experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit proin mi pellentesque  lorem turpis feugiat non sed sed sed aliquam lectus sodales gravida turpis maassa odio.

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  2. Porttitor nibh est vulputate vitae sem vitae.
  3. Netus vestibulum dignissim scelerisque vitae.
  4. Amet tellus nisl risus lorem vulputate velit eget.

Ask for past work examples & results

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit consectetur in proin mattis enim posuere maecenas non magna mauris, feugiat montes, porttitor eget nulla id id.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Netus vestibulum dignissim scelerisque vitae.
  • Porttitor nibh est vulputate vitae sem vitae.
  • Amet tellus nisl risus lorem vulputate velit eget.
Vet candidates & ask for past references before hiring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut suspendisse convallis enim tincidunt nunc condimentum facilisi accumsan tempor donec dolor malesuada vestibulum in sed sed morbi accumsan tristique turpis vivamus non velit euismod.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nunc gravida purus urna, ipsum eu morbi in enim”
Once you hire them, give them access for all tools & resources for success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut suspendisse convallis enim tincidunt nunc condimentum facilisi accumsan tempor donec dolor malesuada vestibulum in sed sed morbi accumsan tristique turpis vivamus non velit euismod.

Online doba přinesla nemalou úlevu lesům a vrásky na čele papírnám. Osobní schůzky či zasílání originálů smluv dnes pomalu, ale jistě, začínají být přežitkem doby nebo taky (chcete-li) retro.

Pokud Váš byznys také nabral tendenci zrychlené komunikace a objednávky skrze e-maily  jsou u vás na denní bázi, nepodceňujete nastavení vašich všeobecných obchodních podmínek – právě na nich totiž může stát (a padat) úspěch vašeho podnikání.

Máte své obchodní podmínky nastaveny správně aneb co by v nich nemělo chybět?

1. Představte se

Začněte tím, že řeknete, kdo jste. Nemyslím tím pouze název, IČO a sídlo, ale také údaje o tom, v jakém veřejném rejstříku (živnostenském, obchodním) jste registrováni. Kromě toho, že se tím vyhnete přestupkovému řízení, pomůžete vašemu klientovi se zorientovat, s kým má tu čest. 

2. Popište vaše služby se vším všudy

Pokud na základě smlouvy s klientem odesíláte zboží, nezapomínejte zmínit, jaké jsou náklady na balné a poštovné a co se stane, když klient (spotřebitel) odstoupí od smlouvy – kdo, co a jak bude platit. Spousta mých klientů tuto fázi podcení a potom jim u kávy vysvětluji, že klient po nich opravdu může chtít, aby platili poštovné jak za zaslání zboží, tak za jeho vracení. Tato starost vám částečně odpadne, pokud je váš byznys zaměřen na podnikatele. Pokud se však částečně potýkáte i se spotřebiteli, poučení o nákladech na dopravu a balné si pohlídejte.

3. Odstupování od smluv

… komplikuje život hlavně „B2C“ orientovaným podnikatelům. Spotřebitelé mají ze zákona možnost od vašich smluv odstupovat (ve většině případů) do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo od dodání zboží. Pokud je o tomto právu dostatečně nepoučíte, prodlužujete jim tak možnost odstoupení o rok. Správná formulace je tedy víc než na místě. A pokud spotřebiteli poskytujete vaši službu ve lhůtě, kterou mu zákon dopřává pro odstoupení, nabíháte si víc, než je zdrávo! Může se vám totiž stát, že službu poskytnete, klient poté odstoupí a peníze už neuvidíte. Když už ne celé, tak alespoň tuto část smluvních podmínek doporučuji nechat nastavit vaše právníky.

4. Poučení o vadách a co s nimi

I tahle oblast by měla trápit ty z vás, kterých se týká spotřebitelská klientela. Pokud na svých webovkách nemáte pro reklamační řád zvláštní místo, doporučuji ho včlenit do obchodních podmínek. Je vaší povinností zákazníky náležitě proškolit o tom, jak, kde a v jakých lhůtách mají možnost uplatnit vady zboží nebo služeb, jakým procesem si u vás projdou a co je na konci tohoto reklamačního tunelu čeká za světlo. Splnění této povinnosti je častým terčem kontrol ze strany státu a „reklamace“ sankcí nebývají moc úspěšné.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  • aneb přesně ta část dokumentu, kterou snad nikdo nečte, ale stát na ni trvá. 

Spotřebitelé se v ní mají dočíst, že  „podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s vámi. V takovém případě jsou oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s vámi nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u vás spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.“ Dočetli jste? Bezva! Úřední šiml je uspokojen a můžeme jít dál.

6. Osobní údaje

 V poslední době se o nich hodně mluví (o strašákovi se zkratkou GDPR jste už zřejmě slyšeli) a málokdo je má v pořádku. Všichni je zpracováváme, bez ohledu na to, jestli jste či nejste e-shop, máte  či nemáte marketingové oddělení nebo posíláte či neposíláte newslettery. Zasíláte zboží? Evidujete si smlouvy? Posíláte transakční informační SMS zprávy či e-maily? Ne nutně potřebujete souhlasy klientů. Přesto je potřeba poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje a proč zpracováváte, jak dlouho a jaká práva klienti mají 

7. Právní řád

Pokud provozujete byznys i mimo hranice ČR, nezapomínejte si do obchodních podmínek ujednat, právo jakého státu je vám milejší v případě soudního sporu. Nenechávejte to náhodě, ať se nemusíte seznamovat s právními zvyky okolních států!

Další články

Chcete mě k vám do firmy? Napište mi.

Dokážu najít cestu i tam, kde to ostatní vzdali. Dejte vědět, s čím potřebujete poradit. Vymyslím, jak na to.

Napište mi