18.3.2019

Slasti a strasti nové evropské regulace autorských práv

Slasti a strasti nové evropské regulace autorských práv

Interview multiple candidates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit proin mi pellentesque  lorem turpis feugiat non sed sed sed aliquam lectus sodales gravida turpis maassa odio faucibus accumsan turpis nulla tellus purus ut   cursus lorem  in pellentesque risus turpis eget quam eu nunc sed diam.

Search for the right experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit proin mi pellentesque  lorem turpis feugiat non sed sed sed aliquam lectus sodales gravida turpis maassa odio.

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  2. Porttitor nibh est vulputate vitae sem vitae.
  3. Netus vestibulum dignissim scelerisque vitae.
  4. Amet tellus nisl risus lorem vulputate velit eget.

Ask for past work examples & results

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit consectetur in proin mattis enim posuere maecenas non magna mauris, feugiat montes, porttitor eget nulla id id.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Netus vestibulum dignissim scelerisque vitae.
  • Porttitor nibh est vulputate vitae sem vitae.
  • Amet tellus nisl risus lorem vulputate velit eget.
Vet candidates & ask for past references before hiring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut suspendisse convallis enim tincidunt nunc condimentum facilisi accumsan tempor donec dolor malesuada vestibulum in sed sed morbi accumsan tristique turpis vivamus non velit euismod.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nunc gravida purus urna, ipsum eu morbi in enim”
Once you hire them, give them access for all tools & resources for success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut suspendisse convallis enim tincidunt nunc condimentum facilisi accumsan tempor donec dolor malesuada vestibulum in sed sed morbi accumsan tristique turpis vivamus non velit euismod.

Koncem března čeká Evropu hlasování o předpisu, který měl ambice sjednotit v době rozmachu digitálního světa evropské autorské právo tak, aby všichni tvůrci i uživatelé obsahu měli jasno,, jak pracovat s autorskými díly. 

V České republice (a předpokládám, že i v ostatních státech EU) je pojem „autorské dílo“ pojmem pro většinu lidí neuchopitelný – co všechno se pod tím skrývá? A jak se k případným dílům chovat? Stačí mi souhlas autora, abych mohl dílo použít? Na co musím mít licenci? Můžu si z Googlu stáhnout cizí fotky? Mohu na sociálních sítích sdílet cizí výtvory? Kdo je to OSA a proč se platí jí i Intergramu? 

Těch otázek je celá řada a čím víc školím autorská práva jak tvůrce autorských děl, tak jejich uživatele, tím víc si uvědomuji, jak komplikovaně máme autorská práva upravena. Navíc v době digitálu, se kterým autoři zákonů v době jejich vzniku až tak nepočítali…

Snaha EU o sjednocení autorského práva i s ohledem na rozvoj „digidoby“ je tedy určitě potřebná a vítaná. Pokud se ale podívám na (dramaticky projednávané) torzo autorskoprávní směrnice, které má být předmětem hlasování už za pár dnů, nezbývá mi, než si povzdechnout a zeptat se slovy klasika: „A komu tím prospějete, co?“

Z původního záměru, dát autorským právům napříč státy EU hlavu a patu, zbylo po několikaletých dohadech jen pár klíčových bodů, harmonizace se ale nekoná. Spousta bodů se smetla ze stolu a debata se tak hlavně posledních pár měsíců stáčela kolem několikrát skloňovaného článku 11 a 13. 

Ve zkratce: článek 11 má přinést určitou finanční spravedlnost mezi vydavatele médií a vyhledavače jako Seznam či Google, od článku 13 se slibuje zamezení nahrávání „cinknutých“ filmů či písní na cloudová uložiště a jiné platformy. Úmysl je ze strany Evropy zřejmý (a dobrý), provedení - dle mého názoru - krátkozraké.

Článek 11 v úpravě, která má jít ke schválení, zavádí pro „poskytovatele služeb informační společnosti“ povinnost zajistit si licenci nebo jiné oprávnění pro sdílení mediálních článků. Tato povinnost se netýká hyperlinků a „velmi krátkých extraktů textu“, a netýká se ani soukromého a nekomerčního užití.

Text směrnice je psán obecně, a tak už teď dává jednotlivým státům velký prostor pro odlišné zákonné provedení. Široké pole působnosti budou mít nejen zákonodárci, ale také soudci. Tak například: kdo je „poskytovatel služeb informační povinnosti“ vykládal v uplynulých letech každý stát jinak přísně. Byly extrémy říkající, že se za ně mohou považovat i živnostníci, kteří v obchodně umožňují přístup k wi-fi; poskytovatelé hostingových služeb; poskytovatel internetového připojení – jako třeba UPC. Takto to Evropa asi nemyslela, ale v tom případě by bylo skvělé napsat to i do textu předpisu, aby národní tvořivost nepřistřihla křídla i jim. 

A co jsou to „velmi krátké extrakty textu“? Nadpis? Nadpis a perex? Kdo to určí? 

Další nejasnosti se pojí k „osobnímu a nekomerčnímu užití článku“ – co si v době, kdy máme značnou část webových stránek napojenou na online reklamu, představit pod nekomerčním užitím? Odpověď je nasnadě: to nám řeknou až soudy. Za pěkných pár let. A do té doby se můžete spoléhat na „možná“, „asi“ a „pravděpodobně“ z úst nás právníků. 

Vybalancování práv mezi vydavateli a giganty typu Google je určitě potřeba. Otázkou zůstává, zda se vydáváme správným směrem a situace nedopadne jako ve Španělsku či Německu. Místní úprava totiž zavedla obdobné právní nastavení – povinnost Googlu zajistit si od vydavatelství licence, aby mohl jejich články zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. V případě Španělska Google odmítl za články platit a dotovat tak svou službu Google News, která sama o sobě pro něj nebyla výdělečná. Vydavatelé tak svého nedosáhli a návštěvnost jejich webů klesla údajně až o 15 %. V Německu obdobný problém vedl k tomu, že vydavatelé dali společnosti Google licence zdarma. K faktickému finančnímu vyrovnání tak regulace nepřispěla, jen administrativně zatížila všechny zúčastněné strany. 

A v tento okamžik je potřeba myslet na to, že dopad autorskoprávní směrnice zdaleka nezasahuje jen velikány trhu, ale také menší hráče, zejména na straně vydavatelství, a online marketing všech podnikatelů. Nejde totiž jen o zobrazení článků ve vyhledavačích, směrnice zřejmě výrazně zkomplikuje i jejich sdílení na sociálních sítích.

Další články

Chcete mě k vám do firmy? Napište mi.

Dokážu najít cestu i tam, kde to ostatní vzdali. Dejte vědět, s čím potřebujete poradit. Vymyslím, jak na to.

Napište mi